So sánh sản phẩm
chọn tối đa 4 sản phẩm
(84) 4 3736 8188

Mã đơn hàng

Email

TS Luật học, Thạc sĩ QTKD Nguyễn Mạnh Thắng

Ngày đăng : 14:22:59 07-11-2017

Trình độ chuyên môn:

Tiến sĩ Luật học, Thạc sĩ Quản trị kinh doanh

 

Chức vụ:

Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tags:
Giỏ hàng của tôi (0)